ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและการผลิตตัวกลางทางเภสัชกรรมใหม่

เกี่ยวข้องกับการต่อต้านมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคจิตเภท และสาขาอื่นๆ

top_03
head_bg1

แพ็คเกจกระบวนการทางเคมีเป็นแกนหลักของการผลิตสารเคมีและมีบทบาทสำคัญในกระบวนการผลิตสารเคมี

การพัฒนาแพ็คเกจกระบวนการเป็นโครงการที่เป็นระบบ ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับหลายวิชาและวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน และเป็นการยากที่จะทำให้เสร็จด้วยตัวของมันเองโดยทั่วไป การพัฒนาและออกแบบแพ็คเกจกระบวนการส่วนใหญ่แล้วเสร็จโดย R & D, กระบวนการทางเคมี, ระบบกระบวนการ, การวิเคราะห์และการทดสอบ, การควบคุมอัตโนมัติ, วัสดุ, ความปลอดภัยและสุขภาพ, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของแพ็คเกจกระบวนการจะต้องประกอบด้วยคำแนะนำ แผนภาพการไหลของกระบวนการ P & ID รุ่นแรก เค้าโครงอุปกรณ์ที่แนะนำ รายการอุปกรณ์ในกระบวนการ แผ่นข้อมูลของอุปกรณ์ในกระบวนการ แผ่นสรุปของตัวเร่งปฏิกิริยาและสารเคมี แผ่นสรุปจุดสุ่มตัวอย่าง คู่มือวัสดุ คู่มือความปลอดภัย คู่มือการใช้งาน คู่มือข้อมูลทางกายภาพ และการคำนวณที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการผลิตทางเคมีส่วนใหญ่ประกอบด้วยปฏิกิริยาและการแยกกระบวนการทำปฏิกิริยาเป็นแกนหลักของการผลิตสารเคมี และกระบวนการแยกเป็นวิธีที่สำคัญในการรับรองความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์

งานของกระบวนการปฏิกิริยาคือการกำหนดเส้นทางปฏิกิริยาและรับเงื่อนไขปฏิกิริยาที่ดีที่สุดผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพพารามิเตอร์ปัจจัยต่อไปนี้จะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในการเลือกเส้นทางและเงื่อนไข: ผลผลิต การแปลง การเลือก การใช้พลังงาน ความปลอดภัย ความเสถียร การกัดกร่อนปานกลาง ความสามารถในการบำบัดของเสียสามชนิด การลงทุนอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ฯลฯ


โพสต์เวลา: Jul-27-2021